Illusies van Nancy

Icoon

grafisch onderzoek over illusie en dromen

Everything is going to be OK

Jen Renninger

Douglas Wilson
www.onpaperwings.com


Parker Fitzgerald

Advertenties

Filed under: Dreams, Onderzoek/Research

ONEDREAMRUSH

Dream a Little Dream

ONEDREAMRUSH by Matt Pyke and Maxim Zhestkov

Our dreams may last a lot longer, but bringing them to life in 42 seconds was the brief set for the project ONEDREAMRUSH. In partnership with the Beijing Film Studio 42BELOW commissioned 42 world-class directors to capture a celluloid equivalent of their dreams. Here we present the work of creative duo Maxim Zhestkov and Matt Pyke, whose vision is a perfect snapshot of a surreal dreamworld.

.

Filed under: Artists, Dreams, Onderzoek/Research

Federico Fellini

 

Silver Screen Dreams

Federico Fellini at Jeu de Paume

One of the great directors of the late 20th century, Federico Fellini, wowed (and often shocked) audiences with films such as8½ and La Dolce Vita. His craft was borne out of a lifetime of experimentation, from his lively youth spent drawing caricatures to his later interest in dreams and Jungian analysis. Constantly surrounded by images—both inspirational material and his own creations —he was a prolific artist and a magpie-like collector of ideas. These stills from the sets of his best-loved films serve as a taste of his visual world, which is being explored at Paris’ Jeu de Paume gallery next month.

Filed under: Artists, Dreams, Onderzoek/Research

David Lynch

een verzinsel ben je,
een figuur in de droom
van een demiurg: een schim
in zijn theater van schaduw
en illusie

Mulholland Drive: Droom en werkelijkheid

dinsdag 28 september 2010 om 10u17

David Lynch goochelt met verleiding, erotiek en illusies in angstwekkende droombeelden

Het onvoorspelbare verhaal van Mulholland Drive situeert zich in Hollywood. De film opent met een jonge, donkerharige vrouw die in een limousine een pistool op zich gericht krijgt, maar na een plotse aanrijding weet te ontsnappen. Versuft strompelt de vrouw door de verlaten straten van Hollywood Hills om zich daar in een onbekend huis te verbergen. Rita noemt ze zichzelf, al heet ze eigenlijk Camilla. Ze krijgt er het gezelschap van een andere, blonde jonge vrouw – Betty, of is het Diane? – die net op LAX is aangekomen.

Intussen vertelt een man over zijn nachtmerrie in een restaurant en wordt een regisseur gedwongen om een welbepaalde actrice te kiezen. Je moet zelf maar uitmaken waarover dit allemaal gaat. Heeft David Lynch het over de relatie tussen twee vrouwen? Over de malafide praktijken binnen de filmindustrie? Een tragische romance? Of over schuldgevoel, verloren ambities en de oppervlakkige schijn van het sterrendom? De maker van onder meer Eraserhead (1976), Blue Velvet (1986), Wild at Heart (1990), Lost Highway (1997) en Inland Empire (2006) is de laatste om zijn fantasmagorieën te verklaren.

De reclameslogan van Mulholland Drive luidt: ‘A love story in the city of dreams’. In de films van David Lynch draait liefde doorgaans echter niet om het sentiment dat de meeste filmproducties bezingen. De schijnwereld van de filmindustrie krijgt in Mulholland Drive de allures van een onheilspellende erotische thriller, waar niets is wat het lijkt en de wetten van de narratieve logica worden opgegeven.

Een film van David Lynch heeft veel weg van een labyrint. Buiten hun context geplaatste objecten, de versplintering van elk ruimte- en tijdsgevoel, gespleten persoonlijkheden en het verwisselen van identiteiten zetten de kijker op een dwaalspoor.

In Lost Highway bracht de verwisseling van identiteiten verwarring, in Mulholland Drive brengt de omkering ervan een (mogelijke) onthulling. Het sleutelmoment? Het openen van de ‘blauwe doos’. Zie het als volgt: de eerste 110 minuten van de film zijn droom, het laatste half uur is werkelijkheid.

Een week nadat de film in de VS uitkwam, gaf David Lynch tien tips om de betekenis van Mulholland Drive te achterhalen. Op het bonusmateriaal krijgen deze tips een illustratie, plus: de film wordt gedeconstrueerd en het mysterie onthuld. Je kunt je echter afvragen of Maar er voor Lynch’s bizarre nachtmerries wel een sluitende verklaring nodig is. In de uitgebreide extra interviews laten medewerkers van Lynch en enkele collega-regisseurs (onder wie Richard Kelly en Jaco Van Dormael) weten dat de multi-interpretabiliteit van Lynch’s films zijn oeuvre net zo boeiend houdt.

Laat u dus meeslepen door de extreem donkere fotografie van Peter Deming en de al even duistere soundscapes van Lynch’ vaste componist Angelo Badalamenti. De briljante geluidseffecten komen op de Blu-ray buitengewoon tot hun recht. Een tip: na het zien van

Blue Velvet

deed in de Verenigde Staten veel stof deed opwaaien toen deze daar in 1986 uitkwam. De film kan worden gezien als een cultfilm en verdeelt de kijkers vaak in twee kampen: voor velen was deze film een meesterwerk en een ultieme bevestiging van Lynch zijn buitengewoon talent, voor anderen was het een schandalig vertoon van masochisme en verkrachting. De film ontleent zijn naam aan een nummer van Bobby Vinton, dat in de film ook gezongen wordt.

Six Men Getting Sicshortmovie

Truth mirror
The angriest dog in the world.

A dog that is so angry
he cannot move. He
cannot eat. He
cannot sleep. He can barely growl/
Bound so tightly with
tension and anger
, he approaches
the state of
rigor mortis.Filed under: Artists, Dreams, Onderzoek/Research

De projectie van het astrale lichaam

Dromen zijn bedrog?

De droom is van onschatbare waarde. De dromende geest is in staat alle grenzen van tijd en ruimte moeiteloos te overschrijden om informatie te verzamelen uit verleden én toekomst.

Uittreding: – Psychisch lichaam
– Tweede lichaam
– Astraal lichaam

“Ik droomde vannacht dat ik een vlinder was. Of ben ik misschien wel een vlinder, die nu droomt dat hij een mens is?”

Projectie van het astrale lichaam

William Gerhardie

REIS MET HET TWEEDE LICHAAM

‘Ik drink geen sterke drank en gebruik nooit verdovende middelen. Ik ging naar bed met een nerveuze moeheid die door de slaap hersteld moest worden.’ Zo begint William Gerhardies beschrijving van zijn uitredingservaring in zijn roman Resurrection. Toen hij in zijn astrale lichaam tot bewustzijn kwam, hing hij in de lucht, licht als een veertje. Toen hij weer op zijn benen stond, leek het net alsof hij de zwaartekracht tartte. Uiteindelijk leek hij als twee druppels water op zijn fysieke lichaam op het bed, waarmee hij door middel van een lichtgevend snoer verbonden was. Toen hij probeerde de deur open te doen, merkte hij dat hij de knop niet kon omdraaien. Toen ontdekte hij, dat hij dwars door de deur kon heen gaan. Hij bewoon zich vrij door de flat, waarbij hij de voorwerpen waarnam bij het licht van zijn eigen koord. Zijn psychische lichaam luisterde naar zijn gedachten en zweefde dan hier en dan daar naartoe, net zoals hij wilde. Enerzijds wilde hij naar verre plaatsen vliegen, maar hij was ook bang dat hierdoor de band met het slapende lichaam verbroken zou worden. Toen hij wakker werd, besefte hij dat zijn vroegere ideeën over leven en dood ondermijnd waren. Hij meende dat wij een tweede lichaam hebben dat deel uit maakt van ons alledaagse lichaam. ‘altijd waakzaam ingeval van overlijden en onder bijzondere omstandigheden.’

TATTWA-KAARTEN: HULPMIDDEL OM HET BEWUSTZIJN TE VERRUIMEN

Tattwa-kaarten stellen de vijf elementen voor (van links naar rechts vuur, aarde, water, lucht en geest), evenals twintig sub-elementen die gevormd worden door combinaties ervan. Ze werden gebruikt door leden van de ‘Golden Dawn’ als hulpmiddel om het bewustzijn te verruimen en visioenen te ervaren. De symbolen waren ontleend aan Tantra, een magische Indiase methode voor het bereiken van hogere staten van bewustzijn. Voor het gebruik van de Tattwa’s kiest men één kaart uit. Men concentreert zich dan op het symbool dat erop staat, totdat er geen ander beeld meer in de geest verschijnt. Dan stelt men zich het symbool voor als een deur, en die opent men door middel van de wil. In zijn verbeelding gaat men er vervolgens door en ervaart dan en visioen. Het visioen houdt vaak op een bepaalde manier verband met het gekozen symbool; als men bijvoorbeeld het symbool voor water kiest, kan men tot de ontdekking komen dat men astraal in een meer of rivier aan het zwemmen is. De Tattwa-methode kan ook op andere manieren gebruikt worden om occulte vermogens op te roepen.

PROEVEN MET ‘ZIEN OP AFSTAND’

Resultaat van een opdracht tijdens proefnemingen naar de bekwaamheid van Ingo Swann.
Dit was één van een serie onderzoekingen waaruit bleek, dat Swann langs paranormale weg de tekeningen kon zien, hetzij door helderziendheid, telepathie of uittreding. Wanneer Swann weer in zijn lichaam was teruggekeerd, maakte hij een bepaald gebaar, zodat de proefnemers de verandering in zijn hersenactiviteit konden vaststellen.

DROOMCONTROLE

Robert Monroe geloofd in drie werkelijkheidsniveaus

1. gewone bewustzijn
2. gedachtenwereld
3. fysiek en mentaal

Uittreden

Volgens Muldoon kan je een uittreding bevorderen door het opwekken van een droom waarin men opwaartse bewegingen maakt (zoals vliegen). Men moet hieraan blijven denken vlak voor men in slaap valt.

Het eerste stadium van droomcontrole is het vasthouden van het bewustzijn tot het allerlaatste ogenblik voor het in slaap vallen.
( Als je één arm in de lucht zou houden, zou je als de slaap komt schrikken)
Het tweede stadium is bewust een droom opbouwen-> opwaarts en neerwaartse bewegingen in de droom (bv. een lift)

DEJA-VU ALS VERKLARING

Al op die plaats of in die situatie geweest.
-hallucinatie of het opduiken van een oude herinnering die vergeten leek te zijn.

Filed under: Dreams, Illusion, Onderzoek/Research

Dreams

Voorstel tentoonstelling ERROR/ILLUSIE

 

 

Patrick Hughes- Round the Block

  • oil on board

ith)

Sleeping Beauties: expo Gaasbeek

Liever dan de zon en de maan,

Wil ik verder gaan,
Verder dan ik ooit had kunnen dromen,
Enkel in mijn gedachten,
Verken ik verre horizonten,
Sneller dan het licht, ontmoet ik sterrenstof,
Goudgeel zoals de hoogzomerzon,
Versluierd in het diepste nachtblauw .
IJzige stilte, gesmolten parels,
IJl is mijn hoofd,
Nevels zoals een regenboog,
Engelen aan mijn zij,
Tijd is niet langer mijn.

Jaydee-Plastic Dreams


Inception-Christopher Nolan      Sinds deze film is het onderwerp lucide dromen terug opgedoken en populair

Lucid Dreams-Discovery Channel

 


Salvador Dali – Lucid dromen


Onderzoeksboek

Requiem for a Dream” – Darren Aronofsky
Drug addictions, dreams, a carnivorous refrigerator, and the realities in between.

In Dreams” – Roy Orbisons (Blue Velvet, David Lynch)

“I dream. Sometimes I think that’s the only right thing to do.”
– Harukai Murakami, Sputnik Sweetheart

In my Nancy dreams i always have an animal perception!
Illustration by ma-chr.com

Flying Dreams
Illustration by ma-chr.com

Question: “Do animals dream?”
Illustration by ma-chr.com

ES VS ÜBERICH – Freud
Illustration by Julien Pacaud

Flying Dreams
Illustration by Julien Pacaud

Dream The World Awake
Walter Van Beirendonck


Research, mindmap

Filed under: Dreams, Illusion, Onderzoek/Research

docu

Schizofrenie

Storing in de hersenen

Een verstoorde werkelijkheid
Ieder mens denkt wel eens dat hij een stem hoort terwijl er niemand geroepen heeft. Of meent in de schemering een man te zien, om dan te ontdekken dat het een boom is. Maar sommige mensen zien beelden of horen stemmen die er voor anderen niet zijn, terwijl die in hun beleving echt bestaan. Anderen zijn er vast van overtuigd dat iemand hen achtervolgt of geloven heilig dat ze een bruid van Christus zijn. In zo’n toestand zeggen deze mensen dingen die voor buitenstaanders onbegrijpelijk zijn. Ze maken een verwarde indruk en zíjn ook echt in de war: hun contact met de werkelijkheid is ernstig verstoord. Mensen in zo’n toestand zitten in een psychose. Mensen die last hebben van een psychose kunnen aan schizofrenie lijden.

“Dream about me”- Moby

Superamas – YouDream

In hun nieuwste voorstelling werken Superamas rond een sociaal netwerk waar mensen hun dromen met elkaar delen. Stuur ook jouw droom in en wie weet gaan Superamas ermee aan de slag! Hoe kan je dat doen? Neem met een camera of webcam een videoclipje op waarin je jouw droom vertelt en surf naar http://www.youdream.be waar je je filmpje makkelijk kan opladen.

Why do we dream. Documentary BBC

The Illusionist

Filed under: Dreams, Onderzoek/Research

Eigen Werk

Heart of a girl who appears to be a graphic designer